72 óráig tartó művelet

2019.09.20

Az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred katonái éjjel-nappal kitartanak.

A felderítő ezred 2019. szeptember 9-27. között komplex felderítő szakharcászati gyakorlatot tart a Bakonyban. A "REJTETT PORTYA 2019" keretében az alakulat katonái három napon keresztül egyáltalán nem tértek vissza a gyakorlótérről tábori körleteikbe. A hangsúly az ezred felderítő képességeinek fejlesztésén, valamint a rendszeresített felderítő eszközök éles bevetésén volt.

Az ezred katonái egy ideiglenesen létrehozott felderítő században hajtották végre feladataikat, hogy pontos, valós idejű felderítési adatokat biztosítsanak az elöljáró döntéshozatalának támogatása érdekében. A század csapatfelderítő, mélységi felderítő, harcászati hírszerző és pilóta nélküli felderítő képességekből állt, megerősítve két elektronikai hadviselési állomással.

A 72 órás mozzanat - a mélységi felderítő csoportok ejtőernyős kijuttatásával - napnyugtakor kezdődött. A katonák feladata az volt, hogy a szembenálló fél objektumait, erejét és összetételét felderítsék. A csapatfelderítők eközben az országhatáron belülre átszivárgott ellenséges reguláris és irreguláris erőket figyelték meg, pilótanélküli felderítő repülőket is alkalmazva. A mozzanatot többnapos feladatkidolgozás és feladattisztázás előzte meg, melyen a hadműveleti, illetve a felderítő részleg dolgozott.

A "REJTETT PORTYA 2019" gyakorlatot - melynek sikeres végrehajtása a Magyar Honvédség felderítő képességének fejlettségéről ad tanúbizonyságot - megtekintette Kajári Ferenc dandártábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Felderítő Csoportfőnökség csoportfőnöke is. A háromhetes kiképzési foglalkozáson több katonai szervezet kijelölt erői is részt vesznek: a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Felderítő Csoportfőnökség, az MH 25. Klapka György Lövészdandár, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, az MH Bakony Harckiképző Központ, az MH Ludovika Zászlóalj, valamint az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred.

Írta: Pallás Lilla hadnagy

Fotók: Pallás Lilla hadnagy és Poczok Zsuzsanna őrmester