Államalapítónkra emlékeztek a felderítők

2020.08.21

Ünnepi állománygyűlés keretében emlékeztek a dicső elődökre a felderítő ezred katonái.

Az állam védelmének felelőssége a magyarok számára egyetemleges, hiszen az Alaptörvény alapján minden állampolgár köteles a haza védelmére. Ez a felelősség azonban a magyar katona számára sokkal nagyobb, mert életének hivatása a haza védelme. Ez a megbecsült, megtisztelő felelősség egy évezreddel ezelőtt lezajlott, rendkívüli történelmi eseményen alapszik.

Ez a nap köztudottan egyik legrégebbi és legnagyobb nemzeti ünnepünk. Ezer évvel ezelőtt a magyarok első királya, Szent István megalapította a magyar államot, annak minden szükséges kellékével. Megalkotta jogrendszerét, területi összetételét, a vármegyerendszert. Átvette és értelmezte a keresztény kultúra alapjait, és megszervezte az állam védelmét, a hadsereget.

A felderítő ezred állománya Szent István király tetteire magasztos eseménnyel és ünnepi beszéddel emlékezett, melyben a következő mondat is elhangzott: "augusztus huszadikán dicső elődeinkre emlékezünk, és példájuk nyomán, abból erőt merítve, felelősséget vállalhatunk a méltó folytatásra".

Írta: Pallás Lilla hadnagy

Fotók: Bódi László őrvezető