Az „első” gyakorlat

2018.04.04

Az immár önálló MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred márciusban tartotta meg idei első gyakorlatát.

A Kőrös-hegyi gyakorló- és lőtér térségében, a debreceni felderítőknek az ezreddé válásuk óta ez volt az első kiképzési rendezvényük.

A gyakorlaton több alakulat is részt vett: az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 39. Lövészzászlóaljának csapatfelderítő szakasza, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred műszaki felderítő szakasza, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis kötelékébe tartozó Előretolt Repülésirányító Csoport (JTAC) katonái és az MH Bakony Harckiképző Központ ellenerő századának egyik szakasza. Ezenkívül az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis JAS-39 Gripen vadászgépei fontos szerepet kaptak a kiképzés egyes mozzanataiban.

Az ezred alegységei közül a csapatfelderítő (CSF), a mélységi (MF) és a pilóta nélküli felderítő repülő (PNFR) századok vettek részt, míg eközben az elektronikai hadviselés (EHV) és a harcászati hírszerző (HAHIR) századok a "VISEGRAD 4SIGHT 2018" nemzetközi gyakorlaton hajtottak végre feladatokat.

Az ezred idei első gyakorlatának legfőbb célja a különböző felderítő képességek összehangolt működtetése volt egy nagy cselekvési képességgel rendelkező, szemben álló erő ellen. Emellett a katonák elsajátíthatták a harcászati légitámogatás kérésének és vezetésének ismeretét. A légierő és a szárazföldi csapatok együttműködésének hála, a felderítők gyakorolhatták az összhaderőnemi harcászatot is, mialatt a pilóta nélküli felderítő repülő század katonái hegyvidéki körülmények között, más légi járművek egyazon légtérben történő jelenléte mellett vizsgáztak.

Az első napokban az általános előkészületek mellett elméleti oktatások zajlottak, majd megkezdődtek a különböző komplex foglalkozások. Az ellenerő katonái egy "Beagle" Multispektrális Felderítő Komplexummal rendelkező, szakaszerejű támpontot birtokolt. A felderítőkatonák feladata ezen támpont felderítése volt, ám mivel a lokátor érzékeli a mozgást és emellett hőkamerával is rendelkezik, a feladat roppant nehezen volt végrehajtható.

A sikeres manőver érdekében a felderítők a korábban már több alkalommal sikerrel alkalmazott "álcalegyezőt" vették igénybe. Ez egy olyan szükségeszköz, amelyet a katonák növényzetből állítanak össze és korlátozott keretek között álcázást nyújt mind a szabad szemmel, hagyományos optikákkal történő figyelés, mind a hőkamerák ellen is. Ennek segítségével a felderítőkatonák képesek voltak megfigyelni az ellenséges állásokat saját helyzetük felfedése nélkül, illetve az álcalegyezővel nyílt terepszakaszon egészen 50 méterre meg tudták közelíteni az ellenfelet.

A gyakorlat későbbi napjaiban is folytatódtak a komplex feladatok. Az ellenerőszakasz BTR-80 típusú páncélozott szállító harcjárművekkel hajtott végre menetet, amelyet a PNFR század "SKYLARK I-LE" pilóta nélküli repülőeszközzel felfedett és ezek után folyamatosan információkat biztosított a harcvezető központ számára. A saját erők így már idejében értesültek az ellenség erejéről és mozgásának irányáról. A szükséges információk birtokában a felderítők sikeres légicsapásokat vezettek a megjelölt célpontokra. Később az ellenerő igyekezett felfedni a felderítőkatonákat, ám kiváló álcázásuknak hála, helyzetük nem derült ki.

A gyakorlaton részt vevő katonák gyakorolták a felderítőcsoportokkal történő harcérintkezés felvételét, majd annak megszakítását és az ellenségtől való sikeres elszakadást. Az ellenerő aktív védelmet folytatott, többször hajtott végre ellenlökéseket

A gyakorlat céljait sikerült elérni, és az alegységek új tapasztalatokkal is gyarapodtak.


Írta: Pálóczi Zoltán százados

Fotók: Snoj Péter