Az erő legyen veletek - üzenet a Mennybemenetel ünnepén…

2021.05.13

Sajtos Szilárd őrnagy, református tábori lelkész üzenete

Az erő legyen veletek - üzenet a Mennybemenetel ünnepén...

Tisztelt Honvédek, bajtársak, barátaim!

A nyugati keresztyén világ ma ünnepeli a mennybemenetel ünnepét, amit mi protestánsok így nevezünk, a katolikus testvérek áldozócsütörtöknek is hívják. Ekkor emlékezünk arra a bibliai eseményre, amikor a Feltámadott Krisztus Jézus átment az Atyához, ahogy ezt az egyetemes hitvallásunkban, a Hiszek egy-ben is megvalljuk: "fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján."

De túl a hitvallási mondaton, miről szól ez itt és most nekünk, katonáknak? A bibliai történet szerint (Apostolok Cselekedeteiről írott könyv, 1. rész, 1-14. versek) Jézus eltávolodott a tanítványoktól azok pedig az eget kémlelve álltak, néztek, bámultak. Most merre tovább? Hogyan tovább? Mert eddig itt volt Jézus, s mindig megmondta, mit kell csinálni. Itt volt nap, mint nap, még a Golgotán is jelen volt, még a halála is emberi tapasztalat volt. Ők látták, megtapasztalták a feltámadását is. De most hogyan tovább. Egy hegyen állnak, a csúcson vannak. Vajon emberileg merre lehet innen indulni? Van kedve az embernek a csúcsról lefelé elindulni?

2021 (is páratlan esztendőként vonul be a történelembe. Talán sikerült győzedelmeskedni a harmadik hullám felett... A csúcson vagyunk, győztünk. De most merre tovább? Sokan vesztettük el hozzátartozóinkat, sokan közülünk nem is egyet. Lettek közöttünk özvegyek, árvák, síró bajtársak. Sokan még most is kórházban vannak a szeretteink közül, s mi is nap, mint nap teljesítjük szolgálatainkat, feladatainkat. Ezt a feladatot már-már "kigurultuk", de jön a következő, és a következő kihívás. Jézus azt mondja az övéinek ebben a történetben: erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Ez az erő a biblia eredeti nyelvén a dünamisz, az Istentől kapott erő az élethez, a létezéshez hozzájáruló erő. Ezt nem lehet kigyúrni, nem lehet megvenni, nincs rendfokozathoz beosztáshoz kötve. Csak kapni lehet. Az Istentől. S ezzel lehet élni, létezni, szolgálni, végezni a kapott feladatokat. Leküzdeni a problémákat, megküzdeni a kihívásokkal szembenézni a veszteségekkel.

Így a mennybemenetel ünnepén, áldozócsütörtökön ezt kérem, ezért imádkozom mindannyiótokért: ez az erő legyen veletek a szolgálataitokban, feladataitokban, családi életetekben, a Szentlélek Úr Isten által!