Bizonyítottak a felderítő szakos Acélkockák

2020.07.13

A felderítő ezred közel féléves szakkiképzését követően, július elején sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tettek a felderítő szakos altiszt hallgatók.

A leendő őrmesterek az Acélkocka altiszti alaptanfolyam elvégzését követően, idén februárban kezdték felderítő szakkiképzésüket az ezrednél, mely során komplex felkészítést kaptak az új beosztásaikban várható feladataikról. A hallgatók elmélyítették készségüket a felderítő rajok szakfeladatainak tervezésében, szervezésében, vezetésében és irányításában, valamint jártasságot szereztek más fegyvernemi és szakalegységekkel történő együttműködésben is. Elsajátították a felderítő alegységnél rendszeresített fegyverzeti anyagok, harc- és gépjárművek, felderítő- és figyelőműszerek típusait, harcászattechnikai adatait, sajátosságait és szakszerű üzemeltetésüket, továbbá fejlesztették célfelderítő és tűzvezető képességüket.

A megszerzett ismereteket olyannyira el kellett mélyíteniük, hogy képesek legyenek azt átadni, oktatni is. Jövőbenni feladataik között lesz a felderítő alegységek napi életének, kiképzésének szervezése, vezetése, értékelése is, így a képzés során ilyen irányú készségeiket is fejlesztették.

A felderítő altiszti tanfolyam zárásaként a hallgatók először az elméleti anyagból vizsgáztak írásbeli feladatsoron és szóbeli tételsoron keresztül, valamint előadói készségüket is próbára tették egyéni prezentációk tartásával.

A sikeres elméleti vizsgákat követően, a Hajdúhadházi Lő- és Gyakorlótéren tettek tanúbizonyságot az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásának képességéről. A hallgatók egy felderítő rajt alkottak, és így hajtották végre a meghatározott, komplex felderítő szakharcászati feladatot, mely során a rajparancsnoki és parancsnokhelyettesi beosztásokat felváltva látták el. A bírák a rajjal együtt haladva bizonyosodtak meg a vizsgázók helytállásáról.

A felderítő szakos altiszt hallgatók szakkiképzése a sikeres elméleti és gyakorlati vizsgákat követően díszebéddel zárult, melyen Kajári Ferenc dandártábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Felderítő Csoportfőnökség csoportfőnöke köszöntötte a frissen végzett altiszteket. Avatásukra 2020. július 18-án kerül sor Budapesten, a Hősök terén.

A tanfolyam sikeres teljesítéséhez gratulálunk!

Írta és fotók: Pallás Lilla hadnagy

Videó: Pallás Lilla hadnagy, Bódi László őrvezető