Felderítő szakkiképzésen az Acélkockák

2021.03.11

A szentendrei Alap Altiszti Tanfolyam elvégzése után Debrecenben, a felderítő ezred szervezésében folytatódik a felderítő szakos altisztjelöltek szakmai képzése.

A leendő őrmesterek március elején kezdték meg komplex felkészítésüket az ezrednél, mely során mélyrehatóan ismerkednek meg az új beosztásaikban várható feladataikkal. Az Acélkockák három különböző szakirányon folytatják tanulmányaikat: felderítő altiszti, elektronikai hadviselés, valamint pilóta nélküli felderítő rendszert kezelő altiszti szaktanfolyamon. A hallgatók a felderítő rajok szakfeladatainak tervezésében, szervezésében, vezetésében és irányításában fejlesztik készségüket, valamint jártasságot szereznek más fegyvernemi és szakalegységekkel történő együttműködésben is. Megismerkednek a felderítő alegységeknél rendszeresített fegyverzeti anyagok, harc- és gépjárművek, felderítő- és figyelőműszerek típusaival, sajátosságaival és szakszerű üzemeltetésével. A résztvevők az elméleti anyag elsajátítása után a későbbi eredményes feladatellátásukhoz fontos gyakorlatot is megszerzik a felderítő ezrednél.

Hajnal István ezredes, a felderítő ezred parancsnoka rövid megnyitó keretében köszöntötte az altisztjelölteket, de a későbbiek folyamán is figyelemmel kíséri a program menetét: az első hét egyik reggelén például ő vezette le a testnevelés foglalkozást az Acélkockáknak - természetesen az érvényben lévő járványügyi intézkedések betartása mellett.

Írta: Pallás Lilla hadnagy

Fotók: MH 24. BGFE