Felderítő szakkiképzést tartottak a bornemisszások

2020.04.07

Felderítő szakharcászati kiképzést tartottak a lövészzászlóaljak csapatfelderítőinek az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred katonái Hajdúhadházon.

A háromhetes kiképzésen részt vettek az MH 5. Bocskai István Lövészdandár két lövészzászlóaljának csapatfelderítői, valamint az Acélkocka program keretében csapatoknál tapasztalatokat szerző leendő felderítő altisztek is. A Hajdúhadház Lő- és Gyakorlótéren tartott kiképzés kiváló lehetőséget nyújtott arra is, hogy az azonos szakterületen dolgozó katonák megosszák egymással gyakorlati tudásukat.

Az első héten a technikai ismereteken volt a hangsúly, ekkor a résztvevők elsajátították a rádióelektronikai felderítő készülékek és műszerek - pl. a Multispektrális Felderítő Komplexum, vagyis a lokátor és a hőkamera rendszer - használatát.

A második héten a gyalogosan végrehajtandó szakharcászati feladatokat gyakorolták a katonák harcos, tűzpár, valamint raj szinten. Ebben a szakaszban a felderítők a terepkutatással, az álcázással, a rejtett mozgással és az ellenséges állásokon való átszivárgással kapcsolatos ismereteiket bővítették, az optikai eszközökkel való figyelés kapcsán pedig elsajátították a különböző távcsövek, hőkamerák, lézertávmérők és éjjellátó eszközök használatát.

A képzés utolsó 7 napjában a csapatfelderítő szakaszok fő feladataival, a harcjárművel történő területfelderítéssel, zónafelderítéssel és útvonalfelderítéssel foglalkoztak, valamint a harcérintkezés felvételét is gyakorolták a résztvevők.

A háromhetes kiképzés fontos lépcsőfok volt az Acélkocka altisztképző programban. A leendő felderítő altisztek képzésekor fontos, hogy gyakorlatban is felkészülhessenek a végrehajtandó feladatok ellátására, különös tekintettel a felderítő szakfeladatok megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és irányítására. Fontos, hogy az altisztek a más fegyvernemi és szakalegységekkel történő együttműködésben is jártasságot szerezzenek, valamint elsajátítsák a felderítő alegységnél rendszeresített fegyverzeti anyagok, harc- és gépjárművek, felderítő- és figyelőműszerek típusait, harcászattechnikai adatait, sajátosságait és üzemeltetésüket. A megszerzett ismeretet olyannyira el kell mélyíteniük, hogy képesek legyenek azt átadni, oktatni is. Ehhez nagy segítséget jelent a jelenlegihez hasonló, gyakorlati kiképzés.

A leendő felderítő altisztek a nyár folyamán, zárógyakorlat keretében bizonyíthatják rátermettségüket, ahol a megszerzett tudást alkalmazva kell majd komplex szakfeladatokat ellátniuk.

Írta: Pallás Lilla hadnagy

Fotók: Somogyi András törzsőrmester