Parancsnoki összevonás a Felderítő Ezrednél

2019.02.12

Az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred parancsnoki és főnöki állománya éves továbbképzését hajtotta végre 2019. január 28-29-én, Mátraházán.

Az összevonás célja az ezred 2019. évi kiképzési és egyéb fő feladatainak meghatározása, valamint a feladatokkal kapcsolatos tervezési okmányok egyeztetése volt. Emellett az alegységparancsnoki állomány 2018. évi beszámoló jelentésére is sor került.

Az első napon délelőtt a századparancsnokok jelentettek alegységük 2018. évi tevékenységéről, melyet egy előzetes parancsnoki értékelés követett. Délután az ezred megbízott parancsnoka megtette a 2019. évi iránymutatását, majd az éves kiképzési fő feladatok ismertetése következett a kapcsolódó szakági feladatokkal együtt. Este pedig a vezetői állomány teljesítményértékelése következett.

Másnap délelőtt - csapatépítő jelleggel - téli túra került végrehajtásra a Mátra-hegységben. A hat kilométeres menetet követően a kékestetői magasságjelzőkőnél csoportkép készült az állományról.

A délután folyamán zárásképpen toborzással és az állomány megtartásával kapcsolatos kérdésekről tárgyalt a vezetőség. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program sikerének alapfeltétele a jól felkészült haderő. Mindehhez szükséges a célirányos toborzás erősítése, a betoborzott állomány szakszerű felkészítése és annak megtartása. A hosszútávú feltöltés lehetőségének biztosításához a különböző szakiskolákban már a harmadéves diákok megszólítása is szükséges annak érdekében, hogy azok megfelelő időben kapjanak tájékoztatást a katonai pálya adta lehetőségekről.

Hadi Attila alezredes, az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred megbízott parancsnoka elmondta, hogy rendkívül fontosnak tartja a vezetői állomány ilyenfajta összevonását, mert itt lehetőség van a napi feladatok terhe nélkül beszélni az éves célkitűzésekről és egyéb alapvető, lényeges kérdésekről.


Írta: Kreácsik Ákos őrnagy és Pallás Lilla hadnagy

Fotók: Pallás Lilla hadnagy