A felderítő képességekre helyezték a hangsúlyt

2018.09.21

Véget ért az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred idei nagy, összevont gyakorlata: a Rejtett Portya 2018 és a Strong Will 2018

Szeptember 9-21. között komplex felderítő szakharcászati gyakorlaton vettek részt Hajdúhadházon a felderítőezred katonái. A gyakorlat háttértörténete a NATO SKOLKAN szcenárióján alapul. A cselekmény szerint az agresszorként fellépő Bothnia területi követeléseket támaszt egy NATO-tagállammal szemben, ahol bothniai kisebbség él, amelynek tagjai menekülttáborokba tömörültek. Az országban a kisebbségből egy terrorszervezet is megalakul, amely zavargásokkal próbálja destabilizálni az állami intézményeket és az infrastruktúrát, míg a lakosságot a média manipulálásával próbálja a saját előnyére befolyásolni. A kormány a NATO segítségét kéri.

A felderítőezred a NATO Többnemzeti Dandár ISR századaként gyakorlatozott. Feladata az volt, hogy képességeit összehangoltan alkalmazva, a válságreagáló művelet során az ellenséges irreguláris erőket felderítse, felkutassa és információt szolgáltasson az elöljárónak. A katonáknak fel kellett mérniük a lakosság körében a terrorszervezet támogatottságát, valamint az őket támogató gerillák tevékenységét is. A művelet során bevetették a csapatfelderítő, az elektronikai hadviselési, a harcászati hírszerző és a pilóta nélküli felderítőrepülő állományt is. 

A bothniai katonai erők - a mélységi felderítők - feladata az volt, hogy az érintett NATO-tagállam mélységébe kijussanak, ott az ellenség kiemelt objektumait felderítsék, majd támogatást nyújtsanak egy oda kiérkező összfegyvernemi alegységnek a kiemelt objektumok megsemmisítésében. Kiemelt szerepet kapott a gyakorlaton a hibrid hadviselés is, amelynek során az ellenség nem azonosítható be egyértelműen, a legfőbb cél az információk általi manipuláció, illetve a figyelem elterelése a tervezett katonai művelet előkészítéséről és végrehajtásáról. Mindezek elérésében segítséget nyújtott a MH Bakony Harckiképző Központ állománya is, akik alájátszóként vettek részt a gyakorlaton.

A kéthetes gyakorlat lövészettel zárult, amelyen a katonák először vaktölténnyel gyakorolták be a rajszintű feladatokat, majd éleslőszerre váltva, hangtompítóval ellátott fegyverekkel folytatták a végrehajtást. A lőtéri foglalkozásra ellátogattak a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola elsőéves diákjai is, akik rövid technikai bemutató keretében egyes felderítőeszközöket is megtekinthettek használat közben.