Véget ért az idei STRONG WILL gyakorlat

2021.07.15

A felderítő ezred STRONG WILL 2021 elnevezésű, komplex felderítő szakharcászati gyakorlata éles lövészettel és elismerések átadásával zárult.

Forró nyári napon ropogtak az új CZ BREN-2 típusú gépkarabélyok a Hajdúhadházi Lő- és Gyakorlótéren. A lengyel 2., 9. és 18. Felderítő Ezred és a MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred katonái egymással együttműködve hajtották végre a különböző dinamikus lőfeladatokat, ahol többféle testhelyzetből, előremozgással kellett leküzdeni a célokat. Az éles lövészet a felderítő ezred nemzetközi gyakorlatának, a STRONG WILL-nek az egyik záró akkordja volt.

A nemzetközi gyakorlat során, 2021. június 28. és július 9. között a katonák egy ideiglenes századszintű kötelékben hajtottak végre komplex felderítő szakharcászati feladatokat, ahol a mélységi, csapatfelderítő, elektronikai hadviselés és pilótanélküli felderítő repülő alegységek szakaszokba tömörülve valós idejű információt szolgáltattak a harcvezető központnak. A csapatfelderítők rejtetten - harcjárművel és gyalogosan - dolgoznak, felderítik a szembenálló fél erőit, eszközeit és tevékenységét. A mélységi felderítők a saját csapatoktól távol, a szembenálló fél mélységében hajtják végre feladataikat. A pilóta nélküli felderítő repülő alegység katonái valós idejű képi információt szolgáltatnak akár nappal, akár éjszaka. Az elektronikai hadviselés szakasz pedig felderíti az elektromágneses spektrum szinte teljes terjedelmében használt vezeték nélküli kommunikációs és nem kommunikációs eszközöket, illetve megakadályozza azok tevékenységét.

A gyakorlat egyik jellegzetes motívuma idén is a 72 órás végrehajtás volt, mely során a katonáknak valósághű "bejátszásokra" reagálva kell döntéseket hozniuk és cselekedniük. Ilyenkor három napig folyamatosan a gyakorlótéren maradnak, és "éles" helyzetben alkalmazzák mindazt a tudást, melyet az addigi kiképzések során megszereztek. A mozzanatot többnapos feladatkidolgozás és feladattisztázás előzte meg, melyen a hadműveleti és felderítő részleg dolgozott.

A gyakorlat egy úgynevezett "after action review"-val (feladat utáni értékeléssel) zárult, mely során egy irányított, szakmai vita keretében részletesen megbeszélésre kerültek a gyakorlat alatt szerzett pozitív és negatív tapasztalatok. Az értekezletet követően pedig a teljes gyakorló állomány felsorakozott a záró ceremóniára, ahol a legkiválóbban teljesítők elismerésben részesültek.

A STRONG WILL 2021 gyakorlat sikeres végrehajtása a Magyar Honvédség felderítő képességének fejlettségéről ad tanúbizonyságot. A kéthetes kiképzési foglalkozás megvalósításában a Bakony Harckiképző Központ, valamint a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis erői is részt vettek.

Írta: Pallás Lilla hadnagy

Fotók: MH 24. BGFE