Vezénylő zászlósi látogatás az Acélkocka tanfolyamon

2020.04.11

Papp András főtörzszászlós, az MHP Haderőnemi Szemlélőség (szárazföld) vezénylő zászlósa látogatta meg Hajdúhadházon a leendő felderítő és lövész altiszteket.

Javában tart a Felderítő Szakmai Altiszti Tanfolyam és Lövész Szakmai Altiszti Tanfolyam az Acélkocka program keretében, Hajdúhadházon. Az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred a felderítő szakkiképzést, míg az MH 5. Bocskai István Lövészdandár a lövész szakkiképzést biztosítja a leendő altisztek számára. A tanfolyam aktuális mozzanatait tekintette meg Papp András főtörzszászlós, aki lelkesítő szavakkal motiválta a katonákat a tanfolyam sikeres elvégzésére ebben a kihívásokkal teli időszakban.

A felderítők a látogatás napján szakharcászati foglalkozáson vettek részt, amely során a felderítő katonák különböző módokon való kijuttatásán és bevonásán volt a hangsúly. A leendő altisztek gyakorolták a légi úton történő kijuttatást és kiemelést, valamint elsajátították a helikopter-leszállóhely kijelölését, biztosítását és utánpótlás fogadását is. A résztvevők kötetlen beszélgetés keretében jelentették a haderőnemi vezénylő zászlósnak a felkészítésen szerzett tapasztalataikat.

A lövész altisztek harcászati foglalkozásán a lövész rajok a védelmi harc során végrehajtandó feladataikat sajátították el, ahol a kiképzendők rajparancsnoki, rajparancsnok-helyettesi, valamint rajbeosztott beosztásokban dolgoztak. A védelmi harc megvívásának sajátosságaiból adódóan egyszerre több helyszínen zajló kiképzést a 39. Lövészzászlóalj kiképzői vezették és a zászlóalj harcjárművei támogatták.

Az alakulatok járványügyi helyzetből adódó egyéb feladatai mellett is fontos, hogy a leendő altisztek szakkiképzése továbbra is biztosított legyen, hiszen az alaprendeltetésből adódó feladatokat változatlanul végre kell hajtani. A tanfolyamon résztvevők a nyár folyamán, zárógyakorlat keretében bizonyítják majd rátermettségüket, ahol a megszerzett tudást alkalmazva kell komplex szakfeladatokat ellátniuk.

Írta: Pallás Lilla hadnagy

Fotók: Bódi László őrvezető