Vizsgát tettek az Acélkockák

2021.07.12

Három szakon is bizonyították rátermettségüket a leendő altisztek a felderítő ezred közel féléves szakkiképzésén.

Sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tettek 2021. július 5-7. között az Acélkocka altiszti tanfolyam hallgatói. A katonák három szakirányon - felderítő altiszti, pilóta nélküli felderítő rendszert kezelő altiszti, valamint elektronikai hadviselés szakon fejezték be tanulmányaikat.

A hallgatók elmélyítették készségüket a felderítő rajok szakfeladatainak tervezésében, szervezésében, vezetésében és irányításában, valamint jártasságot szereztek más fegyvernemi és szakalegységekkel történő együttműködésben is. Elsajátították a felderítő alegységnél rendszeresített fegyverzeti anyagok, harc- és gépjárművek, felderítő- és figyelőműszerek típusait, harcászattechnikai adatait, sajátosságait és szakszerű üzemeltetésüket, továbbá fejlesztették célfelderítő és tűzvezető képességüket.

A leendő altiszteknek a záróvizsga során először az elméleti anyag ismeretéről kellett tanúbizonyságot adniuk egy írásbeli feladatsoron és szóbeli tételsoron keresztül, majd az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazásának képességét is bizonyítaniuk kellett egy komplex felderítő szakharcászati feladat teljesítése során.

A felderítő szakos altiszt hallgatók szakkiképzése a sikeres elméleti és gyakorlati vizsgákat követően díszebéddel zárult, melyen Szalai Tibor ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Felderítő Csoportfőnökség megbízott csoportfőnök-helyettese köszöntötte a frissen végzett altiszteket. Avatásukra 2021. július 17-én kerül sor Budapesten, a Hősök terén.

A tanfolyam sikeres teljesítéséhez gratulálunk!


Írta: Pallás Lilla hadnagy

Fotók: Pallás Lilla hadnagy és Bódi László őrvezető