Híradó és Törzstámogató Század

A század elsődleges feladata a felderítő ezred működőképességének fenntartása, a megfelelő munkakörülmények biztosítása. Amennyiben az ezred feladatai megkövetelik, a század katonái gondoskodnak a harcálláspontok berendezéséről, az ezred vezető szerveinek át- és kitelepüléséről, valamint az állomány ellátásáról is. A harcálláspontok informatikai hálózatainak és levelező rendszereinek folyamatos működéséért szintén a század felel. A híradó és informatikai szakfeladatokon kívül az itt szolgáló katonák különböző menet- és rendezvénybiztosítási tevékenységet is végeznek.

Ehhez a századhoz olyan elhivatott jelentkezőket várunk, akik érdeklődnek az informatikai és híradástechnikai eszközök iránt, de nem ijednek meg az aktív katonai terepmunkától és fizikai kihívásoktól sem. A század feladatai igen szerteágazóak, így sokan megtalálhatják itt a helyüket, továbbá lehetőség van különböző tanfolyamok elvégzésére is.